سوال یا بازخورد دارید؟ کافی است با استفاده از فرم ذیل با ما تماس بگیرید و ما نیز در اسرع وقت پاسخ شما را خواهیم داد.

دفتر اصلی

(Karex Berhad (1018579-U

Lot 594, Persiaran Raja Lumu

Pandamaran Industrial Estate

42000 Port Klang, Selangor

Malaysia

تلفن: 60331656688+

فکس: 60331662000+